Belasting & verhuur

Het verhuren van uw woning brengt diverse belangijke fiscale aspecten met zich mee. Op een beknopte wijze wordt hier een aantal aspecten behandeld welke belangrijk zijn bij het (tijdelijk) verhuren van een woning.