Wanneer kan ik mijn huis verhuren en de hypotheekrente aftrek behouden?

Het bezit van een eigen woning brengt fiscale gevolgen met zich mee, zeker als de woning gefinancierd wordt met een hypotheek. Een woning kan belast worden in box 1 of in box 3. Als de woning gefinancierd is met een lening, dan is onder voorwaarden de rente in box 1 aftrekbaar. Dit fiscale voordeel kan men bij tijdelijke verhuur behouden. Recent heeft staatssecretaris de Jager tevens aangekondigd dat vanaf 2010 en tot 2012 u uw tweede eigen woning (ook hiervoor moet u aan aanvullende voorwaarden voldoen - zie hieronder bij vraag 6) tijdelijk kunt verhuren waarna de hypotheekrenteaftrek weer herleeft. De hypotheekrenteaftrek herleeft dan voor de periode waarin dubbele aftrek reeds toegestaan was indien de tweede eigen woning niet tijdelijk verhuurd was geweest (maximaal 2 jaar). Fiscaal gezien kunt u dus gerust een tweede eigen woning tijdelijk te huur zetten.

Lees hier de brief van de staatsecretaris de Jager naar de de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal...

Terug naar belasting en verhuur