De Huurcommissie

De Huurcommissie is een door de overheid ingestelde onafhankelijke commissie die geschillen tussen huurders en verhuurders van woonruimte over de huurprijs beslecht, en zo nodig een billijke huurprijs vaststelt. In Nederland bestaan huurcommissies sinds 1917. 
 
Ongelijkheid en gekleurdheid 
De Huurcommissie staat – naar onze mening - er om bekend uitsluitend partij te kiezen voor de huurder en uitsluitend diens belangen te behartigen. Ook maakt de Huurcommissie geen onderscheid tussen wie de eigenaar is van een huurwoning en behandelt de Huurcommissie een particuliere huiseigenaar op dezelfde wijze als een woningbouwvereniging of een grote vastgoedbelegger. 

Organisatie en samenstelling 
De Huurcommissie is verantwoordelijk is voor de huurzaken betreffende de woningen. Voor de juridische, administratieve en bouwtechnische ondersteuning beschikt zij over een centraal ondersteunend kantoor. Bij een huurkwestie wordt uitspraak gedaan door een zittingscommissie die bestaat uit drie personen: de door de regering aangewezen voorzitter en twee leden, waarvan de ene op voordracht van de huurdersorganisaties is benoemd en de andere op voordracht van de verhuurdersorganisaties. De leden worden benoemd door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.