Disclaimer Verhuurcommissie.nl B.V.

Disclaimer voor de website: https://www.verhuurcommissie.nl/puntentelling

Onderdeel: Puntentelling/huurderscheck.

Op deze pagina van de website (huurderscheck/puntentelling) geldt de volgende disclaimer.

Voor gebruikmaking van de puntentelling/huurderscheck op deze website dient u vooraf AKKOORD te gaan met deze disclaimer. Klik daarom op AKKOORD om verder te gaan.

Geen garantie juistheid informatie op dit onderdeel van de website.

Dit onderdeel – puntentelling/huurderscheck - van de website is zorgvuldig door Verhuurcommissie.nl B.V. samengesteld. Echter is de puntentelling aan wet- en regelgeving onderhevig en tevens aan overheidsbesluiten gebonden. Verhuurcommissie B.V. kan daarom op geen enkele wijze garanderen dat de informatie op dit onderdeel van de website (geheel) juist is of op het moment dat u gebruik maakt deze website actueel is.
 

Aansprakelijk uitgesloten

Verhuurcommissie.nl B.V. is niet aansprakelijk voor de schade die door gebruikmaking van de website met bijbehorend document ontstaat, noch schade die bij een derde/derden ontstaat na raadpleging, gebruikmaking van de website https://www.verhuurcommissie.nl/puntentelling. Met schade wordt onder andere de volgende vermogensschade en ook immateriële schade bedoeld (direct en indirect):

· huurderving/ daling huurprijs verhuurder(s) of stijging huurprijs huurder(s);

· gemaakte proceskosten in en buiten rechte en expertisekosten;

  • inkomstenderving/vermogensderving
  • schade toegebracht (direct of indirect) aan derde(n);
  • allerlei vormen van herstelkosten;
  • omzetderving en winstderving;
  • alle overige vormen van schade.
     

Beperking schadebedrag

Indien middels een rechtelijk oordeel - uitvoerbaar bij voorraad verklaard – bepaald zou worden dat Verhuurcommissie.nl B.V. wel aansprakelijk zou zijn voor enige vorm van schade, is het schadebedrag beperkt tot het bedrag dat u als gebruiker van de website voor de uitvoering van de puntentelling op de webpagina: ( https://www.verhuurcommissie.nl/puntentelling ), aan Verhuurcommissie.nl B.V. reeds had voldaan. Een hoger schadebedrag staat namelijk niet in verhouding tot het betaalde bedrag voor de geleverde dienst(en) door Verhuurcommissie.nl B.V.