Disclaimer

Aansprakelijkheid, copyright © Verhuurcommissie.nl.

Deze website is met zorg opgesteld. Verhuurcommissie.nl streeft ernaar correcte informatie te verschaffen, maar kan er niet voor instaan dat de informatie steeds juist, volledig of actueel is. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de inhoud van deze website. De informatie op de site van Verhuurcommissie.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde en met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Verhuurcommissie.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor elke directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortkomt uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website van Verhuurcommissie.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website www.verhuurcommissie.nl te kunnen raadplegen.

Verhuurcommissie.nl is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site www.verhuurcommissie.nl geraadpleegd is.

Aan de digitale beantwoording via e-mail door Verhuurcommissie.nl kunnen geen rechten en plichten ontleend worden.