Gevolgen huidig huurbeleid

De overheid probeert met de huidige wetten en regels huren voor alle inkomens bereikbaar te houden. Het tegengestelde is echter het resultaat. Vooral voor starters op de woningmarkt is het zo goed als onmogelijk om een leuke huurwoning vinden voor een betaalbare prijs. Met name in de grote steden. Door het huidige huurbeleid van de overheid en de lokale overheden, waarin huiseigenaren vaak worden geportretteerd als kapitalisten, worden er steeds minder woningen van particuliere huiseigenaren verhuurd aan Nederlandse mensen maar juist meer aan Expats.

Zo heeft de Dienst Wonen in Amsterdam een ware heksenjacht ontketend tegen huiseigenaren die hun woning tijdelijk verhuren en worden via de huurteams in de stadsdelen tijdelijke huurders aangemoedigd om de huiseigenaar financieel te benadelen.

Zoals reeds eerder genoemd omzeilen veel huurders de lange wachtlijsten die er gelden voor sociale huurwoningen door middel van het huren van een particuliere woning en vervolgens naar de Huurcommissie te stappen. Dit is natuurlijk niet eerlijk voor mensen die wel netjes vele jaren op de wachtlijst staan teneinde een sociale huurwoning te kunnen betrekken.

Het bovenstaande samengevat mag het duidelijk zijn er duidelijk misstanden zijn op de Nederlandse huurwoningmarkt.