Huurovereenkomst

Samen met de huurder kunt u afspraken maken over de voorwaarden en condities waaronder een woning of kamer wordt verhuurd. Zo moet onder andere de kale huurprijs vastgelegd worden, maar moeten ook afspraken worden gemaakt over de kosten voor gas, water en licht en moeten eventuele servicekosten worden vastgesteld. Die afspraken vormen tezamen de huurovereenkomst.

Alvast een opsomming van enkele aandachtspunten:

  • huurperiode en de reden van verhuur (korte duur, bepaalde tijd of onbepaalde tijd)
  • het oude of nieuwe huurregime (ex artikel 7:228 lid 1 BW huurovereenkomst, bepaalde tijd voor maximaal 2 jaar)
  • de huurprijs
  • jaarlijkse indexering
  • de waarborgsom
  • bijkomende leveringen en diensten voor de huurder
  • wel of geen diplomaten clausule
  • bescherming voor verhuurder


De volgende onderwerpen zijn van belang voor het opstellen van een huurovereenkomst: