Wanneer is een huurovereenkomst wel geliberaliseerd?

Als de Huurcommissie beslist dat bij begin van de bewoning een huurprijs gold die onder de toen geldende liberalisatiesgrens lag, dan is er geen sprake van huurliberalisatie. In dat geval gelden de gewone regels voor huurbescherming. Een geschil over de huurprijs kan dan worden voorgelegd aan de Huurcommissie.

Terug naar huurovereenkomst