Wat gebeurt er als de afgesproken huurperiode is verstreken?

Voor zowel standaard als geliberaliseerde huurovereenkomsten geldt dat, zonder opzegging door huurder of door verhuurder met akkoord van de huurder, de huurovereenkomst onder de afgesproken voorwaarden en huurprijs gewoon doorloopt.

Terug naar huurovereenkomst