Wat is een huurovereenkomst?

Alles wat u als verhuurder afspreekt met de huurder over de woning noemen we 'huurovereenkomst'. Als de huurovereenkomst op papier staat, hebben we het meestal over een huurcontract. Maar een huurovereenkomst hoeft niet op papier te staan om geldig te zijn. Zonder huurcontract is er toch een overeenkomst tussen de huurder en de verhuurder: als verhuurder verhuurt u woonruimte in ruil voor een huurprijs. Daarbij moeten de huurder en verhuurder zich beiden aan de wet en de gemaakte afspraken houden. De verhuurder mag geen eisen stellen die in strijd zijn met de wet. Een huurder heeft recht op huurbescherming.

Terug naar huurovereenkomst