Wat staat er standaard in een huurovereenkomst (= huurcontract)?

  • Wie de huurder is en wie de verhuurder;
  • De huurkosten (uitgesplitst in kale huur en servicekosten) en de hoogte van de borgsom;
  • Het adres en een omschrijving van het gehuurde (hoeveel kamers, woonkamer, badkamer, tuin, en dergelijke) en waartoe het gehuurde bestemd is: hier als woning bestemd tot hoofdwoonverblijf;
  • Datum van ingang van de huurovereenkomst;
  • Tijdstip en wijze waarop de huurder moet betalen;
  • De datum waarop jaarlijks de huur zal worden verhoogd;
  • De afspraken over de onderhoudsverplichting van huurder en verhuurder;
  • De huisregels;
  • Handtekening van de huurder en verhuurder.

Verder gelden voor deze huurovereenkomsten alle wettelijke regels van de huurbescherming en huurprijsbescherming, zoals bijvoorbeeld de regels voor huurverhoging/-verlaging. Als er sprake is van een zogenoemde geliberaliseerde huurovereenkomst, dan gelden de meeste wettelijke regels voor huurprijsbescherming niet.

Terug naar huurovereenkomst