Wat zijn de regels voor een huurder bij het opzeggen van een huurovereenkomst?

  • De huurder moet zich houden aan de opzegtermijn. Die is hetzelfde als de betalingstermijn (minimaal één maand en maximaal drie maanden).
  • De huurder moet de huur schriftelijk en per aangetekende brief opzeggen. U hoeft geen reden op te geven.
  • Als de huur voor een vaste periode is aangegaan, kunt u de huur pas beëindigen als die periode is verstreken. U kunt wel eerder opzeggen als de verhuurder hiermee akkoord gaat.

Terug naar huurovereenkomst