Wat zijn de regels voor een verhuurder bij het opzeggen van een huurovereenkomst?

  • U moet de huur minimaal drie maanden van te voren opzeggen.
  • U moet de huur per aangetekende brief opzeggen.
  • In de brief moet een reden staan die wettelijk is toegestaan.
  • Als er medehuurders zijn dan moeten zij ieder afzonderlijk een brief ontvangen.
  • U vraagt in uw brief om binnen zes weken schriftelijk te laten weten of de huurder (en eventuele medehuurders) akkoord gaat met de huuropzegging. De huurovereenkomst wordt pas beëindigd als de huurder, en eventuele medehuurder(s), schriftelijk instemt met de huuropzegging.

Terug naar huurovereenkomst