Gelden er voor Rijksmonumenten andere huurprijzen?

Ja, voor Rijksmonumenten gelden andere regels voor het bepalen van de maximale huurprijs. Boven het puntenaantal conform het Woningwaarderingsstelsel geldt er een toeslag van 30 % in verband met de Rijksmonumentale status. Een woning gelegen in een door het ministerie aangewezen Beschermd Stads- of Dorpsgezicht kent veelal een toeslag van 15 %.

Terug naar huurprijs