Is huurverhoging mogelijk bij een nieuwe huurovereenkomst?

Indien er een huurovereenkomst wordt gesloten tussen de verhuurder en een nieuwe huurder dan is er sprake van een nieuwe huurovereenkomst. De aanvangshuur wordt voor niet-geliberaliseerde huurwoningen in principe bepaald door het Woningwaarderingsstelsel (puntensysteem). Bij geliberaliseerde huurwoningen zal de huurprijs worden bepaald door vraag en aanbod (marktwerking).

Terug naar huurprijs