Mag de verhuurprijs omhoog gaan na een renovatie?

Na renovatie (woningverbetering) geldt meestal een nieuwe, hogere huurprijs. Uitgangspunt is dat u en de verhuurder vooraf afspreken wat er verbeterd wordt aan de woning en hoe hoog de nieuwe huurprijs daarna is. Leg de afspraak schriftelijk vast om geschillen te voorkomen. De nieuwe huurprijs mag niet hoger zijn dan de maximale huurprijsgrens.

Terug naar huurprijs