Wanneer mag de huurprijs verhoogd worden?

In geval van een reeds bestaande huurovereenkomst mag de huurprijs jaarlijks worden geïndexeerd. In geval van een niet-geliberaliseerde huurprijs geschiedt de huurverhoging conform het door de overheid jaarlijkse voorgeschreven percentage. Ook zijn er mogelijkheden om de huurprijs te verhogen in geval van woningverbetering. Belangrijk is dat de huurder hiermee instemt.

Terug naar huurprijs