Introductie

Het idee voor een initiatief dat opkomt voor de belangen van huiseigenaren en particuliere verhuurders, te weten Verhuurcommissie.nl, is ontstaan vanwege meerdere redenen.

De belangrijkste reden is dat veel huiseigenaren niet goed op de hoogte zijn van de wetten en regels die er zijn voor het verhuren van woonruimte en de risico's die verhuren met zich mee brengt. Vooral in de grote steden, waar er door huurders veel misbruik wordt gemaakt van de regelgeving, vormt dit een zeer groot probleem voor een steeds groter wordende groep huiseigenaren. Veelvoorkomende problemen zijn een verlaging van de kale huurprijs door de Huurcommissie en huurders die de huiseigenaar er pas met heel veel pijn en moeite uit krijgt.

Ook bereiken de huidige wetten en regels niet wat zij zouden moeten bereiken. Namelijk voldoende huurwoningen voor ieder inkomen. Sterker nog, het tegenovergestelde is het resultaat. Een middensegment met kale huurprijzen tussen de € 750,00 en € 1.000,00 per maand ontbreekt. Dit heeft tot gevolg dat er in de grote steden bijna geen betaalbare huurwoningen zijn voor Nederlandse starters. Immers, het merendeel van de woningen in de grote steden valt onder deze liberalisatiegrens.

Daarnaast creëren de huidige wetten en regels een voedingsbodem voor vele misstanden op de huurmarkt. Zo gaan sommige huurders vrijwel direct naar de Huurcommissie om de huurprijs te laten toetsen en wordt de huurprijs vervolgens met terugwerkende kracht enkele honderden euro's verlaagd. Zo omzeilen huurders van een particuliere woning die de Huurcommissie inschakelen de lange wachtlijsten die er zijn voor huurwoningen met een sociale huurprijs. Dit is natuurlijk onacceptabel.

Voorts zou er onderscheid moeten worden gemaakt tussen huurprijzen voor woningen van woningcorporaties en van particuliere huiseigenaren. Woningcorporaties werden in het verleden, direct of indirect, financieel ondersteund door de overheid en zijn dus in staat om een woning aan te bieden tegen een lagere huurprijs (lees: kostprijs) dan een particuliere huiseigenaar.

Samengevat is de doelstelling van Verhuurcommissie.nl het verstrekken van informatie aan huiseigenaren, kleine beleggers en particuliere verhuurders over het verhuren van woningen ter voorkoming van misbruik door huurders van de huidige wet- en regelgeving.