Publicaties

Hier vindt u publicaties geschreven door verhuurders, fiscalisten, juristen, politici en verhuurmakelaars.

Diverse publicaties zijn geschreven door de heer mr. D.F. Briedé. De heer Briedé is advocaat, gespecialiseerd in huurrecht en heeft vanuit dat perspectief interessante publicaties geschreven voor u als verhuurder.   

08 september 2011 - 08-09-2011 - De huizenprijzen gaan nog veel verder zakken. Wat moet je nu doen? Stug blijven hopen op de vraagprijs lees meer...
10 april 2011 - De dienst Wonen, Zorg en Samenleven houdt toezicht op vergunningplichtige woningen in Amsterdam. Vergunningplichtige woningen zijn woningen met een rekenhuur lees meer...
28 september 2010 - Elsevier 28 augustus 2010 | "Kafka in Amsterdam" | Column door Syp Wynia De rechtsstaat is in het geding. lees meer...
15 september 2010 - Het braafste jongetje van Europa willen zijn, heeft Nederland weinig goeds gebracht. Kijk maar eens naar de nutteloze en in lees meer...
18 augustus 2010 - 18-08-2010 | De gemeente Amsterdam dwingt eigenaren van een klein tweede huis hun woning beschikbaar te stellen voor sociale verhuur. lees meer...
14 juli 2010 - 14-07-2010 | Door met onmiddellijke ingang de overdrachtsbelasting af te schaffen, kan snel een herstel op de woningmarkt worden ingezet. lees meer...
01 juni 2010 - 01-06-2010 | Amsterdam De Verhuurcommissie stelt voor een drietal wijzigingen door te voeren in de huidige wet- en regelgeving: Huurwoningen met een lees meer...
06 mei 2010 - Het CDA wil zich de komende jaren inzetten om de huurmarkt te verbeteren. De positie van particuliere verhuurders is lees meer...
06 mei 2010 - Als je een huis koopt en daarvoor bij de bank een lening afsluit, dan kom je in alle  hypotheekakten de lees meer...
06 mei 2010 - De gemeente Den Haag heeft een huurder gedagvaard en gevorderd betaling van de huurachterstand. De huurder verweert zich door te lees meer...
06 mei 2010 - In verband met een vochtplek en stankklachten oordeelt de huurcommissie dat over een periode van 1 december 2008 tot 1 lees meer...
06 mei 2010 - Huurder huurt van de woningstichting een huurwoning. Aan de verwarmingsinstallatie van deze huurwoning dienen onderhoudswerkzaamheden te worden verricht. De huurder lees meer...
06 mei 2010 - In een huurwoning constateert de politie een hennepplantage. Deze wordt door de politie ontmanteld en vernietigd. Na een lees meer...