Aanbevelingen ter verbetering van de huurmarkt

01-06-2010 | Amsterdam

De Verhuurcommissie stelt voor een drietal wijzigingen door te voeren in de huidige wet- en regelgeving:

 • Huurwoningen met een kale huurprijs tot de huurtoeslag- / liberalisatiegrens dienen vergunningsplichtig te worden gemaakt. Niet op gemeentelijk niveau maar vanuit het ministerie van V.R.O.M. De verhuurders dienen erop toe te zien dat voor iedere huurder een huisvestingsvergunning wordt aangevraagd en verleend. Zodoende kan er een koppeling worden gemaakt met de gegevens Inkomsten Belasting (I.B.) van huurders en kan worden vastgesteld of men recht heeft op huurtoeslag of dat men een huurbelasting moet betalen. 

  Dit heeft tot gevolg:
  • ‘scheefwoners’ worden gestimuleerd om te gaan huren in de vrije sector of te gaan kopen;
  • er komen meer woningen onder de huurtoeslag- / liberalisatiegrens beschikbaar voor lagere inkomens.
  Samengevat: verbetering van de doorstroming in de sociale huursector.
   
 • De W.O.Z. waarde dient te worden opgenomen in het Woningwaarderingsstelsel. Hierdoor ontstaat er een gezonde relatie tussen de aantrekkelijkheid/gewildheid van een locatie, de huurwaarde en de werkelijke kostprijs van een woning. 

  In plaats van de huidige omgevingspunten stelt de Verhuurcommissie voor:
  - verwijder huidige omgevingspunten;
  - 0,15 punten toekennen aan iedere € 1.000,- W.O.Z. waarde;
  - behoud van puntenaftrek voor hinderlijke situaties. 

  De huurtoeslag- / liberalisatiegrens dient te worden herzien, waarbij er onderscheid wordt gemaakt tussen corporaties en niet-corporaties. 

  - Niet-corporaties: 142 punten
  - Corporaties:        172 punten

  De Verhuurcommissie stelt voor dat de overheid streng toeziet op de oorspronkelijk functie van corporaties, namelijk voldoende huurwoningen aanbieden in de sociale huursector.
   
 • Particuliere huiseigenaren in geheel Nederland dienen gebruik te kunnen maken van 'Huisbewaring' bij tijdelijke verhuur. Niet op gemeentelijk niveau maar georganiseerd vanuit het ministerie van V.R.O.M. 

  Huisbewaring in de praktijk:
  • huurprijs op basis van marktwaarde (veelal kostprijs van de woning);
  • toestaan op grond van i.i.g. arbeid of studie in buitenland, langdurige reis en proef samenwonen;
  • gemeenten voeren beleid uit aan de hand van landelijke richtlijnen.
  De Leegstandwet dient te worden verbeterd. Het moet niet mogelijk zijn dat gemeenten, met name de grote steden, kunnen afwijken van de landelijke richtlijnen. Het moet verhuurders worden toegestaan om woningen boven de liberalisatie- / huurtoeslaggrens geliberaliseerd te verhuren en de maximale huurperiode dient uniform te zijn in alle gemeenten. 

Samengevat:

 • Alle huurwoningen tot de huurtoeslag- / liberalisatiegrens vergunningsplichtig maken ten behoeve van koppeling met I.B. en zodoende verstrekken van huurtoeslag dan wel heffen van huurbelasting;
 • W.O.Z. waarde koppelen aan Woningwaarderingsstelsel en onderscheid maken tussen corporaties en niet-corporaties;
 • Invoeren van een landelijk 'Huisbewaring' systeem voor particuliere huiseigenaren die tijdelijk gaan verhuren en verbetering van de Leegstandwet ten behoeve van tijdelijke verhuur van te koopstaande woningen.

De Verhuurcommissie © 2010