Huisbewaring

De dienst Wonen, Zorg en Samenleven houdt toezicht op vergunningplichtige woningen in Amsterdam. Vergunningplichtige woningen zijn woningen met een rekenhuur tot € 554,76. Deze woningen kunnen alleen met toestemming van de dienst Wonen, Zorg en Samenleven in gebruik worden genomen. Er kunnen situatie zijn waarbij de hoofdbewoner even geen gebruik kan maken van zijn woning.

Als u als hoofdbewoner langer dan drie maanden tijdelijk niet in uw woning woont, dan kunt u in bepaalde gevallen de woning voor die tijd aan iemand anders in gebruik geven. Dit heet huisbewaring. Hiermee wordt onnodige leegstand of clandestiene bewoning voorkomen.

Toestemming 
Voor huisbewaring heeft u altijd altijd toestemming nodig van de eigenaar. Dit geldt zowel voor woningen van woningcorporaties als voor particuliere huurwoningen. Vraag de huisbewaring aan voordat u uit de woning vertrekt.

Woningen van woningcorporaties 
Als u een woning huurt van een woningcorporatie dan vraagt u huisbewaring aan bij uw woningcorporatie. Hiervoor kunt u het aanvraagformulier van de gemeente gebruiken. (zie aanvragen/verlengen).

Particuliere huurwoningen 
U heeft naast de toestemming van de eigenaar ook toestemming van de gemeente nodig als:

 • u een woning huurt met een rekenhuur tot € 554,76 van een particuliere verhuurder of van een makelaar.
 • u eigenaar/bewoner bent. Of u huisbewaring moet aanvragen bij de gemeente, hangt af van de huurwaarde van uw woning. Heeft uw koopwoning een huurwaarde tot € 554.76 volgens het puntenstelsel dan moet u huisbewaring bij de gemeente aanvragen.

Voor vrije sector woningen (koop of huur) heeft u geen toestemming van de gemeente nodig.

Wanneer is huisbewaring mogelijk? 
Huisbewaring is alleen mogelijk als u de woning tijdelijk verlaat voor:

 • werk of studie;
 • een reis;
 • verpleging of verzorging elders;
 • detentie (gevangenisstraf);
 • (proef)samenwonen;
 • remigratie.

Huisbewaring is niet mogelijk als:

 • de afwezigheid van de hoofdbewoner niet noodzakelijk of niet aantoonbaar is;
 • de voorgedragen huisbewaarder jonger is dan 18 jaar;
 • de huisbewaarder beschikt over een zelfstandige woning in Amsterdam, die door huisbewaring leeg komt te staan.

Hoe lang is huisbewaring mogelijk? 
U kunt huisbewaring aanvragen voor minimaal drie maanden en maximaal één jaar. Na dit jaar is verlenging met nog één jaar mogelijk. Alleen bij (proef) samenwonen en remigratie is verlenging niet toegestaan. Dan geldt er een maximale periode van één jaar. Voor de huisbewaarder zijn geen normen voor woningbezetting of inkomenseisen van toepassing.

Contract huisbewaring 
Met de toestemming van de gemeente bent u er nog niet. De gemeente staat buiten de afspraak die u hebt met degene die tijdelijk uw woning bewoont. Het is belangrijk om het contract dat u met de huisbewaarder afsluit goed te regelen. Op die manier kunt u na de periode van huisbewaring weer in uw woning terugkeren en de huisbewaarder kan geen aanspraak maken op huurbescherming. Het is verstandig om hierover juridisch advies in te winnen. Kijk op www.juridischloket.nl of bel 0900-8020.

Huurder 
De hoofdbewoner en de huisbewaarder kunnen onderling overeenkomen hoe hoog de vergoeding voor de woning, de geleverde diensten en het gebruik van de inboedel zal worden. De gemeente is hierin geen partij. Redelijk is dat de hoofdbewoner geen hogere vergoeding voor de woning zal vragen dan de huur die hij/zij aan de verhuurder betaalt. De huisbewaarder kan de huur laten toetsen door de Huurcommissie.

Eigenaar/bewoner 
Bent u eigenaar/bewoner? Dan geldt als redelijke vergoeding de waardering volgens het puntensysteem. Hoe u uw woning kunt waarderen kunt u nalezen op de website van de Huurcommissie: www.huurcommissie.nl. Als u meer huur vraagt dan is toegestaan dan kan de huisbewaarder de huur laten toetsen door de Huurcommissie.

Aanvragen/verlengen 
Als u in een vergunningplichtige woning woont, kunt u met dit formulier huisbewaring aanvragen. Dit formulier kunt u ook gebruiken om verlenging aan te vragen. Download het formulier of bel 14020.

Dienst Wonen, Zorg en Samenleven 
Afdeling Vergunningen en Toezicht