Huurprijsvermindering

In verband met een vochtplek en stankklachten oordeelt de huurcommissie dat over een periode van 1 december 2008 tot 1 juni 2009 tijdelijk slechts 40 % van de maximaal redelijke huurprijs in rekening mag worden gebracht. De kantonrechter oordeelt dat gelet op de beperkte omvang van de plek en het feit dat slechts bij vlagen sprake is van stank dit niet als een ernstig gebrek kan worden gekwalificeerd. De kantonrechter acht termen aanwezig om gezien de aard en omvang van het gebrek, de maximale huurprijs naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid tijdelijk te verminderen met 20 %.

Commentaar: De uitspraak van de huurcommissie wordt door de kantonrechter gedeeltelijk teruggedraaid. In plaats van 40 % mag 80 % van de maximale huurprijs in rekening worden gebracht. Het strekt natuurlijk altijd tot aanbeveling om gebreken snel te herstellen om claims achteraf te voorkomen.

Diederik Briedé