Iedereen blijft in zijn huurwoning zitten

Het braafste jongetje van Europa willen zijn, heeft Nederland weinig goeds gebracht. Kijk maar eens naar de nutteloze en in Europa unieke splitsing van energiebedrijven. De sociale huisvesting dreigt het volgende slachtoffer te worden van dit syndroom.

90 procent van de corporatiewoningen moet, als het aan de minister ligt, vanaf 1 januari 2011 worden toegewezen aan huishoudens die minder verdienen dan 33 duizend euro. Wanneer die norm niet wordt gehaald, mag de corporatie niet meer goedkoop lenen met een borg van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. 

Met een jaarsalaris van circa 34 duizend euro kun je tegenwoordig hooguit 160 duizend euro lenen om een woning te kopen. Kom daar maar eens om in gebieden als Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Arnhem, Nijmegen, Tilburg, Breda of Den Bosch. 

Kortom: veel regionale huurmarkten gaan potdicht. Mensen die nu een woning van een corporatie huren, blijven zitten waar ze zitten. Je kunt corporaties wel dwingen voortaan alleen nog maar lage inkomens toe te laten, maar zonder doorstroming tussen de huurmarkt en de koopmarkt, krijgen de nieuwkomers aan de onderkant van de huurmarkt geen enkele kans.

Mensen die volgens de nieuwe regels net iets te veel verdienen voor een corporatiewoning kunnen prima terecht op woningmarkten in Zeeland, Noordoost-Groningen of delen van Limburg, redeneert de minister. Dan is het krimpprobleem in die gebieden ook meteen opgelost zeker? Corporaties moeten in de eerste plaats kwetsbare groepen op de woningmarkt huisvesten. Maar om die kerntaak succesvol uit te kunnen oefenen, moeten mensen die geen steuntje in de rug meer nodig hebben ook ergens terecht kunnen. 

Den Haag moet de politieke moed opbrengen om de koop- en de huurmarkt dichter bij elkaar te brengen. Stel de invoering van de nieuwe corporatieregels uit en gebruik die tijd om de woningmarkt integraal te hervormen: pak de hypotheekrenteaftrek aan en voer een beperkte huurstijging in. Met een functionerende woningmarkt zijn de Europese regels geen enkel probleem. 

Bron: Volkskrant.nl / Auteur: Marc Calon