Politiek & Verhuur met deze week het CDA

Het CDA wil zich de komende jaren inzetten om de huurmarkt te verbeteren. De positie van particuliere verhuurders is hierbij van groot belang. Zowel kleine als grote verhuurders zijn van grote betekenis voor de huisvesting van starters en doorstromers. Het beeld van een particuliere verhuurder is in Nederland vaak negatief. Een verhuurder wordt gelijk gesteld met een pandjesbaas, die voor zo weinig mogelijk kosten een ruimte zo duur mogelijk verhuurd. Iedereen kent de voorbeelden van de erbarmelijke huisvesting van studenten en Poolse arbeidsmigranten (en hun gezinnen). Het doel is dan niet om het geld te verdienen met het verhuren, maar aan het doorverkopen. Kortom, speculeren met vastgoed. We willen dat dit beeld verandert. De inzet en betrokkenheid van verhuurders is hierbij onmisbaar. Woningcorporaties hebben namelijk niet het monopolie op het verantwoord, duurzaam en sociaal verhuren van een woning.  

Tegelijkertijd moet de overheid meer ruimte bieden voor ondernemerschap op de huurmarkt. Het aanpassen van wet- en regelgeving is hierbij noodzakelijk. Het CDA program stelt daarom elementaire beleidswijzigingen voor die er voor zorgen dat de investering in een huurhuis kunnen renderen. Ons doel is om de relatie tussen de prijs en de kwaliteit van een huurwoning te verbeteren.  Wij willen daarom procedures versnellen, een periodieke inkomenstoets invoeren en het woningwaarderingssysteem herzien zodat de WOZ waarde meer mee gaat tellen. Ook kan de huurprijs onder de huurliberalisatiegrens meer toenemen dan de inflatie. Hiermee vergroten we het aanbod en de bereidheid om te investeren. Zowel in nieuwbouwproductie als in de bestaande voorraad.

Het CDA is een partij die eigendom respecteert. Particuliere verhuurders mogen van ons winst maken en hebben – net als huurders – rechten. Op dit moment is de balans tussen rechten en plichten te nadrukkelijk gericht op de plichten van de verhuurder en de rechten van de huurders.. Het CDA heeft er vertrouwen in dat door deregulering de balans hersteld kan worden en de verhuurmarkt meer keuze kan bieden. Een keuze die nu nog beperkt is tussen een (goedkope) sociale huurwoning en een (dure) koopwoning. Juist particuliere verhuurders spelen een cruciale rol om het aanbod te vergroten. Een gezin met een bovenmodaal inkomen moet ook kunnen kiezen voor een goed geprijsd huurhuis van een particuliere verhuurder, dat goed, veilig en energiezuinig is. Een grote schoonmaakbeurt is daarom noodzakelijk. Wij zullen de huurregelgeving opschonen in het vertrouwen dat tegelijkertijd de verhuurders schoonschip maken richting pandjesbazen, die hun bezit laten verloederen en verslonzen. 

Met vriendelijke groet,

Bas Jan van Bochove
Lid van de Tweede Kamer voor het CDA
Woordvoerder wonen