Wanneer is sprake van illegale tijdelijke verhuur?

Een van de eerder omschreven gronden voor rechtmatige tijdelijke verhuur onder bepaalde tijd (genoemd bij de legale vormen van tijdelijke verhuur) moet daadwerkelijke en bewijsbaar van toepassing zijn en in de huurovereenkomst vermeld staan.

Mocht dit niet het geval zijn, dan is de tijdelijke huurovereenkomst (bepaalde tijd) niet rechtsgeldig. Het gaat dan om een gewone huurovereenkomst voor onbepaalde tijd. Het is dus niet mogelijk om dit te omzeilen door simpel het woordje "tijdelijk" of "korte duur" op een huurovereenkomst te zetten. De aangesloten juristen en verhuurmakelaars van de verhuurcommissie kunnen u helpen met het maken van een passende en rechtsgeldige huurovereenkomst.

Per 1 juli 2016 heeft minister Blok van Wonen en Rijksdienst de nieuwe huurwet ingevoerd. Dankzij de nieuwe wet kunnen verhuurders een tijdelijk huurcontract van maximaal twee jaar aanbieden. Mensen die wel (tijdelijke) woonruimte voor de verhuur beschikbaar hebben, maar vrezen om wegens de huurbescherming te lang aan deze huurders vast te zitten, moeten hiermee worden gestimuleerd om hun woonruimte toch tijdelijk te huur aan te bieden. Op deze manier neemt het huuraanbod aan tijdelijk beschikbare woningen toe aangezien de risico's voor verhuurders beter in te schatten en te controleren zijn.

Terug naar tijdelijke verhuur