Wanneer is sprake van legale tijdelijke verhuur?

Hieronder staan aantal situaties beschreven waarmee u als verhuurder in aanmerking komt voor legale tijdelijke verhuurconstructies (zogenaamde bepaalde tijd):

  • verhuur wegens tijdelijk verblijf in het buitenland (arbeid of studie);
  • langdurige medische opname;
  • detentie;
  • proef samenwonen;
  • tijdelijke verhuur van woning die te koop staat.

De eerste vier genoemde situaties hangen samen met zogenaamd "dringend eigen gebruik" na afloop van de tijdelijke huurperiode. Het is essentieel om deze helder te omschrijven in de huurovereenkomst. Bijvoorbeeld in geval van een tijdelijke werkperiode in het buitenland. Zowel voor als na de huurperiode is het gehuurde hoofdverblijf van verhuurder en is er sprake van dringend eigen gebruik.

In de huurovereenkomst mag nimmer worden gesproken over een verlenging van de bepaalde tijd en ook dient er een harde uiterlijke eind- en ontruimingsdatum te zijn alsmede een ontruimingsclausule waaruit duidelijk blijkt dat de verhuurder de woning (weer) zelf gaat betrekken.

Terug naar tijdelijke verhuur