Wat wordt er bedoeld met huisbewaring?

Onder huisbewaring wordt verstaan het tijdelijk in gebruik geven en nemen van woonruimte, bij afwezigheid van de eigenaar/huurder.

Als u aantoonbaar tijdelijk ergens anders verblijft en daarna weer in de woning terugkeert, kan de woning legaal tijdelijk verhuurd worden. Het verhuren hiervan vindt plaats op basis van huisbewaring.

LET OP: huisbewaring is helaas niet mogelijk in iedere gemeente! Wij adviseren u hierover contact op te nemen met uw gemeente.

Aan welke voorwaarden moet worden voldaan bij huisbewaring?

  • De huisbewaarder (tijdelijke gebruiker) moet ouder zijn dan achttien jaar;
  • de eigenaar/verhuurder moet kunnen aantonen dat hij/zij tijdelijk arbeid of studie in het buitenland of buiten de regio volbrengt;
  • documenten overleggen waaruit tijdelijke verpleging, detentie of proef samenwonen blijkt;
  • in geval van een huurwoning dient er ook toestemming te zijn van de eigenaar.


In geval van een tijdelijk verblijf in het buitenland wegens arbeid of studie, geldt er een maximum duur van de huisbewaring van twee jaar. In geval van proef samenwonen is dit slechts één jaar.

Mocht u besluiten uw woning tijdelijk te gaan verhuren op basis van huisbewaring, uiteraard alleen als u hiervoor in aanmerking komt en dit wordt ondersteund door uw gemeente, dan adviseren wij contact op te nemen met een verhuurmakelaar aangesloten bij de Verhuurcommissie.

Uitschrijving Gemeentelijke Basis Administratie
Indien u een aanvraag doet voor huisbewaring bij uw gemeente voor een periode langer dan 8 maanden, dan verwacht de gemeente dat u zich uitschrijft bij de Gemeentelijke Basis Administratie. Dit kan consequenties hebben voor bijvoorbeeld uw fiscale situatie alsmede uw zorgverzekering!

Terug naar tijdelijke verhuur