Wat houdt de zogenaamde diplomaten clausule in?

In het Burgelijk Wetboek wordt dit op de volgende manier beschreven: "Opnieuw bewonen door de verhuurder of voorgaande huurder (art. 7:274 lid 2 BW), tussenhuur op basis van een zogenaamd ontruimingsbeding of diplomatenclausule." Een verhuurder kan in deze situatie in de eerste plaats een woning tijdelijk verhuren wanneer hij of zij zelf de vorige bewoner was en er na afloop van de huurtermijn weer wil gaan wonen. In de tweede plaats wanneer hij nog nooit in de woning heeft gewoond maar deze ook niet eerder heeft verhuurd (zoals bij een nieuwbouwwoning) en de woning, na afloop van de tijdelijke huurperiode, zelf wenst te betrekken.

 

 


Daarnaast kan een verhuurder een woning tijdelijk aan een nieuwe huurder verhuren wanneer de vorige huurder na afloop van de tijdelijke huurperiode in de woning zal terugkeren. Dit alles om tijdelijke verhuur tijdens bijvoorbeeld een verblijf van de oorspronkelijke huurder in het buitenland mogelijk te maken. De woonruimte moet dan wel uitdrukkelijk tijdelijk worden verhuurd met het beding dat de woning wordt ontruimd voor (her)bewoning door de verhuurder zelf of voor (her)bewoning door de voorgaande huurder.