Hoe werkt het puntensysteem?

Aan de hand van het zogenaamde puntensysteem kan de maximale kale huurprijs van een woonruimte worden berekend. Er worden punten gegeven voor bijvoorbeeld de oppervlakte van de vertrekken, de verwarming, de energiezuinigheid (middels het energielabel), de keuken, het sanitair en de woonomgeving aan de hand van de WOZ waarde. Bij een bepaald puntentotaal geldt een bepaalde maximale kale huurprijs. Vooral de oppervlakte telt mee: 1 vierkante meter is 1 punt waard.

Als een woning een puntenaantal heeft van 146 punten of hoger, dan is deze geliberaliseerd en bepaalt de marktwerking de huurprijs. Met een puntenaantal tot en met 145 punten bepaalt de overheid hoeveel een eigenaar mag vragen aan huur middels de huurprijzenwet. (afhankelijk van het aantal punten) Dit wordt ook wel de liberalisatiegrens (of huurtoeslaggrens) genoemd. De bijbehorende kale huurprijs bedraagt thans € 717,97 per maand.

De laatste jaren is veel discussie en onvrede ontstaan omtrent hoe de huurprijzen van woningen worden gewaardeerd in Nederland. Het grootste punt van kritiek vormde de wijze waarop het huidige Woningwaarderingstelsel rekening hield met de locatie van de woning. De punten voor de woonomgeving hielden onder de oude huurprijzenwet verband met voorzieningen die in de omgeving van de woning aanwezig zijn. Aspecten waarop gelet werd bij de woonomgeving zijn:

  • schaarste;
  • groen in de omgeving;
  • speelgelegenheid;
  • afstand tot scholen;
  • winkels;
  • horeca;
  • bereikbaarheid;
  • parkeergelegenheid;
  • overlast en onderhoud van de buurt.

Er werd echter onvoldoende rekening gehouden met de daadwerkelijke locatie van de woning. Woningen in een stad als Amsterdam en in een stad als Den Helder werden gelijk gewaardeerd volgens de oude huurprijzenwet. Het behoeft geen uitleg om in te zien dat hier de schoen wringt. Het vorengenoemde is inmiddels gecorrigeerd door de WOZ waarde mee te nemen in het Woningwaardingsstelsel, met als positief gevolg meer marktconforme huurprijzen.

Vanuit het perspectief van een huiseigenaar die zijn / haar woning tijdelijk wenst te verhuren:
Een woning in Amsterdam is vele malen duurder in aanschaf dan in Den Helder. Dit resulteert in hogere maandelijkse lasten, bijvoorbeeld hypotheeklasten. Ook de hogere fiscale waarde, de WOZ waarde, draagt bij aan hogere kosten voor de verhuurder. Het is dus niet meer dan logisch dat een verhuurder in Amsterdam meer huur mag en moet vragen voor zijn / haar woning dan een verhuurder in Den Helder.

Terug naar woningwaarderingsstelsel