Wat is een huisvestigingsvergunning?

Een huisvestingsvergunning geeft toestemming aan een huurder om een woning te betrekken. De gemeente geeft deze vergunningen af. De huisvestingsvergunning wordt uitgegeven omdat in sommige gemeenten of regio's mensen met een beperkt inkomen door gebrek aan goedkope woningen buiten de boot dreigen te vallen. Oorzaak daarvan is meestal dat hogere inkomensgroepen te weinig verhuizen naar duurdere woningen.

De belangrijkste voorwaarde die wordt gesteld door gemeenten voor het in aanmerking komen van een huisvestingsvergunning is binding van de huurder met de betreffende gemeente, bijvoorbeeld middels werk of studie. De verhuurder betaalt doorgaans leges voor het aanvragen van een huisvestingsvergunning.

Daarnaast is de huisvestingsvergunning voor gemeente een belangrijk middel om te handhaven op leegstaande woningen of bijvoorbeeld woningen die door middel van short stay / airbnb verhuur aan de zogenaamde woningvoorraad worden ontrokken.

Tot slot, actief beleid van gemeenten met betrekking tot huisvestingsvergunningen biedt mogelijkheden om de strijd aan te binden met het fenomeen 'scheef wonen'.

Terug naar woningwaarderingsstelsel