Wat wordt verstaan onder vrije sector?

Vrije sector woningen zijn huurwoningen waarvoor geen huisvestingsvergunning nodig is. Dat zijn woningen met een koopprijs of huurprijs boven een bepaalde grens. Deze grens neemt de gemeente op in de Huisvestingsverordening. Informeer dus bij uw gemeente naar de koop- of huurprijsgrens voor huisvestingsvergunningen en naar eventuele andere eisen voor vrije sector woningen. De gemeente bepaalt of een huurder een huisvestingsvergunning nodig heeft om een bepaalde woning te mogen betrekken in die gemeente. Daarom verschilt het beleid per gemeente.

Let op: een vrije sector woning wordt vaak verward met een geliberaliseerde woning. De term 'vrije sector' heeft betrekking op de niet benodigde huisvestingsvergunning voor de huurder en de term 'geliberaliseerd' heeft betrekking op de marktconforme huurprijs in plaats van een huurprijs conform het puntensysteem (ook wel Woningwaarderingsstelsel genoemd).

Terug naar woningwaarderingsstelsel