Welke vergunningen zijn nodig om kamers te mogen verhuren in Nederland?

Per 1 februari 2010 is het verplicht in geval van kamerverhuur een vergunning bij uw gemeente aan te vragen. Dit heeft te maken met onder andere de brandveiligheid en mogelijke overlast voor omwonenden. Indien een zelfstandige woonruimte wordt bewoond door vijf of meer mensen (niet in gezinsverband), dan is een verhuurder verplicht een vergunning aan te vragen voor kamerverhuur. De gemeente stelt de verplichting tot een kamerverhuurvergunning in om overlast te beperken en concentraties aan kamerverhuurpanden te voorkomen.

Terug naar woningwaarderingsstelsel